Mededelingen

U wenst dat de tandarts U op tijd en volgens de gangbare praktijknormen verzorgt.

Vraag daarom afspraken bij voorkeur tijdens de normale werkuren.

Indien U een afspraak niet kunt nakomen of deze wilt wijzigen, gelieve de tandarts ten laatste 24 uur op voorhand hiervan te verwittigen.

U zal begrijpen dat het nalaten van tijdig af te melden de praktijkorganisatie overhoop haalt.

Dit kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een vergoeding voor het verlies van de voor U voorbehouden behandelingstijd.

Deze wordt niet door de mutualiteiten terugbetaald.